foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

ВАЖНО ОБАВЕШТЕЊЕ - FONTOS ÉRTESíTÉS

На основу закључка Владе Републике Србије 05 Број: 601-4838/2023 од 1. јуна 2023.године, обавештавамо вас да у складу са календарима образовно-васпитног рада за основне и средње школе, којима је дата могућност одступања од утврђеног броја наставних дана до 5%, друго полугодиште школске 2022/2023.године за ученике основне и средње школе, у делу који се односи на редовну наставу, ЗАВРШАВА СЕ у уторак, 6.јуна 2023.
Све остале активности предвиђене календарима образовно-васпитног рада остварују се и даље како је утврђено.
Школа ће утврдити предлог закључних оцена на крају школске године најкасније до 6.јуна 2023. о чему ће благовремено обавестити ученике и родитеље, односно друге законске заступнике.
У периоду од 7.јуна 2023. до 20.јуна 2023. у школи ће се организовати допунска, додатна и припремна настава, као и остали облици васпитно-образовног рада у складу са годишњим планом рада школе.
Сваком ученику који није задовољан предлогом закључне оцене, школа ће обезбедити услове да ту оцену и поправи уколико покаже резултат који је основа за поправљање оцена.
Прецизне термине за поправљање оцена, заинтересовани ученици ће добити након седнице НВ која ће се одржати у понедељак 5.јуна 2023.
Сви ученици који буду задовољни предлогом закључне оцене неће бити у обавези да долазе у школу након 6.јуна 2023.
Продужени боравак, као посебан облик васпитно-образовног рада, организоваће се и даље, односно до 20.јуна 2023.
Све активности које се односе које се односе на организацију и реализацију завршног испита за ученике осмог разреда основне школе, спроводе се у складу са годишњим планом.
Све активности које се односе на разредне и поправне испите, спроводе се у складу са годишњим планом.
 
        Директорка  школе
Клаудиа Губић Шелкен
 

A Szerb Köztársaság Kormányának 2023. június 1-jén hozott 05-ös számú, 601-4838/2023 szám alatt beiktatott határozata alapján tájékoztunk mindenkit, hogy mivel az általános és középiskolai oktatási naptár lehetőséget nyújt az előírt tanítási napoktól történő 5%-os eltérésre, így a rendes tanítás a 2022/2023-as tanév második félévében az általános és középiskolások számára 2023. június 6-án, kedden VÉGET ÉR.
Minden egyéb, a nevelő-oktató munkanaptárban előírt tevékenység továbbra is a meghatározottak szerint történik.
Az iskola legkésőbb 2023. június 6-ig, a tanév végéig meghatározza a tanulók év végi osztályyzatainak javaslatát, amelyről haladéktalanul tájékoztatja a tanulókat és a szülőket, azaz egyéb törvényes képviselőket.
Az iskola a 2023. június 7-től 2023. június 20-ig terjedő időszakban megszervezi a pót-, emeltszintű- és felkészítő foglalkozásokat, valamint egyéb oktató-nevelő tevékenységet végez.
Azok a tanulók számára, akik nem elégedettek a lezárandó osztályzat javaslatával, az iskola lehetővét teszi az osztályzat javítását, amennyiben olyan eredményt mutat fel, amely alapján indokolt lesz az osztályzat javítása.
Az érdeklődők a 2023. június 5-én, hétfőn megtartandó tantestületi gyűlés után kapnak pontos időpontokat az osztályzatok javítására.
Azok a tanulók, akik elégedettek a lezárt osztályzatokkal, 2023. június 6. után nem kötelesek iskolába járni.
Az iskola napközije, illetve a módosított nevelő-oktató munka továbbra is 2023. június 20-ig tart.
Az általános iskola nyolcadik osztályos tanulói számára az érettségi megszervezésével és lebonyolításával kapcsolatos minden tevékenység az éves terv szerint történik. Az osztályvizsgákkal és javítóvizsgával kapcsolatos minden tevékenység az éves terv szerint történik.
        Az iskolaigazgató.

Gubić Selken Klaudia

Copyright 2024  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица