foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

О школи

ИСТОРИЈАТ ЗГРАДЕ

1874. самостан часних сестара тражи одобрење за  отварање основне школе. У оно време школа је имала само три просторије.1875. почиње доградња и проширење школске зграде. Тада је школа имала свега 90 ученика. 1878. организован је интернатски смештај ученика. Измећу два светска рата школа ради као верска школа. После окупације рад се проширује на оспособљавање учитеља. Првих дана ослобођења школа је преуређена je у болницу, а након годину дана у згради почиње са радом двојезична учитељска школа.

ИСТОРИЈАТ ШКОЛЕ                   

Решењем Повереништва за просвету од 02.08.1950. године основана је у Суботици Осмолетка бр.7. Одлучено је да се нова школа смести у згради гимназије. Септембра 1955. одлучено је да се школи да име неког великана нашег народа. Ценећи величину и заслуге прослављеног дечијег песника Чика Јове Змаја, колектив ове школе је одлучио да се школи да име Јован Јовановић Змај. Септембра 1956. је уведена двојезична настава на српскохрватском и мађарском језику. 1958. школа прелази у зграду бивше Учитељске школе  у којој је од 1959. до 1964. служила као Вежбаоница Учитељске школе.

Покрајинси завод за школство Војводине, налазећи у овој школи примерне резултате изабрао ју је за експериментално учење нематерњег језика у 1. и 2. разреду за експериментално извођење наставе у области математике, за увођење двојезичне наставе и за експеримент у допунској настави.

Copyright 2024  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица