foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

ОДЕЉЕЊА

I  РАЗРЕДИ  II  РАЗРЕДИ  III  РАЗРЕДИ  IV  РАЗРЕДИ
Iа  Гордана Гргић
Учитељица
IIа Ана Копуновић
Учитељица
IIIа  Драгица Костић
Учитељица
IVа  Маријана Скала
Учитељица
Злата Златар
Учитељица
IIб  Светлана Мајсторовић
Учитељица
IIIб  Зорица Пудар
Учитељица
IVб  Лидија Дулић
Учитељица
Анастазиа Толди
Учитељица
 IIц Емилија Грубанов Мартинек
Учитељица
IIIд Жужана Немеди Ретек
Учитељица

IVд  Наташа Муцаљ
Учитељ

Iд  Марио Пеић
Учитељица
IIд  Моња Вујковић Цвијин
Учитељица
IIIд  Рита Радевић
Учитељица
 
V РАЗРЕДИ VI РАЗРЕДИ VII РАЗРЕДИ VIII  РАЗРЕДИ
       
Vа  Тања Благојевић
Српски језик и књижевност
VIа  Јелена Манојловић
Историја
VIIа   Клара Киш
Физичко и здравствено васпитање
VIIIа Синиша Репија
Физичко и здравствено васпитање
Гордана Бурнаћ
Географија
VIб др Маргарета Башарагин
Немачки језик

VIIб Зоран Ђерег

Математика

VIIIб Александра Самраџић
Српски језик и књижевност
Милена Глигорић Малешевић
Српски језик као нематерњи
 
VIц Дијана Бенедек Тимар
Српски као нематерњи језик, Српски језик и књижњвност
VIIц Андреа Пожар
Биологија
VIIIц Марија Шмит Шурањи
Мађарски језик и књижевност, Мађарски као језик средине
   
VIIд Лана Мучибабић
Енглески језик
 
VIIIд Каталин Милетић
Историја
       

Copyright 2024  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица