foto1
foto1
foto1
foto1
foto1
foto5

ЛИНКОВИ

ОГЛАСНА ТАБЛА

ОДЕЉЕЊА

I  РАЗРЕДИ  II  РАЗРЕДИ  III  РАЗРЕДИ  IV  РАЗРЕДИ
Iа  Ана Копуновић
Учитељица
IIа Драгица Костић
Учитељица
IIIа  Маријана Скала
Учитељица
IVа  Гордана Гргић
Учитељица
Невена Вуковић
Учитељица
IIб  Зорица Пудар
Учитељица
IIIб  Лидија Дулић
Учитељица
IVб  Злата Златар
Учитељица
Iб  Емилија Грубанов Мартинек
Учитељица
 IIц Жужана Немеди Ретек
Учитељица
IIIд  Наташа Муцаљ
Учитељица

IVд  Марио Пеић
Учитељ

Iд  Моња Вујковић Цвијин
Учитељица
IIд  Рита Радевић
Учитељица
 
V РАЗРЕДИ VI РАЗРЕДИ VII РАЗРЕДИ VIII  РАЗРЕДИ
       
Vа  Јелена Раковић
Математика
VIа  Клара Киш
Физичко и здравствено васпитање
VIIа  Синиша Репија
Физичко и здравствено васпитање
VIIIа Драгица Станковић
Техника и технологија
Маргарета Башарагин
Немачки Језик
VIб Зоран Ђерег
Математика
VIIб Александра Самраџић
Српски језик и књижевност
VIIIб Весна Мерц
Биологија
Дијана Бенедек Тимар
Српски језик као нематерњи
 
VIц Аугуста Деме
Математика
VIIц Марија Шмит Шурањи
Мађарски језик и књижевност, Мађарски као језик средине
VIIIц Андреа Пожар
Биологија
  VIд Лана Мучибабић
Енглески језик

VIIд Каталин Милетић
Историја
 
VIIIд Вера Марковић
Географија
 
       

Copyright 2023  ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица