ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица

AI "Jovan Jovanović Zmaj" Szabadka

Ала је леп овај свет...

ОДЛУКА О РАСПИСИВАЊУ КОНКУРСА У РАДНИ ОДНОС

Расписује се конкурс за пријем у радни однос на следећа радна места :

PDF Document