HU

ОШ "Јован Јовановић Змај"
Суботица

Ала је леп овај свет...

ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор се додељује понуђачу „Суботица-транс“ из Суботице, Сегедински пут 84, понуда дел.бр: 38-2009 од 22.11.2016. године.

PDF Document