HU

ОШ "Јован Јовановић Змај"
Суботица

Ала је леп овај свет...

ЈАВНА НАБАВКА - школа у природи

Позив за јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођења екскурзија ученика првог и другог, четвртог, петог, шестог и седмог и осмог разреда у школској 2017/2018. години, за ученике ОШ“ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ Суботица - ЈН бр.3/17

PDF DocumentPDF Document