HU

ОШ "Јован Јовановић Змај"
Суботица

Ала је леп овај свет...

Екскурзије

У документима испод можете пронаћи позив за јавну набавку мале вредности - набавка услуга извођења екскурзија ученика првог, трећег и четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда у школској 2016/2017. години, за ученике ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ Суботица - ЈН бр.3/2016