ОШ "Јован Јовановић Змај" Суботица

AI "Jovan Jovanović Zmaj" Szabadka

Ала је леп овај свет...

Јавне набавке

Финансијски Извештаји

Јан
5
2018
ЈАВНА НАБАВКА - школа у природи

Позив за јавну набавку мале вредности- набавка услуга извођења екскурзија ученика првог и другог, четвртог, петог, шестог и седмог и осмог разреда у школској 2017/2018. години, за ученике ОШ“ ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ Суботица - ЈН бр.3/17

PDF DocumentPDF Document
Окт
9
2017
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ 2/17

Настава у природи за ниже разреде 

PDF DocumentPDF Document
Јан
6
2017
Екскурзије

У документима испод можете пронаћи позив за јавну набавку мале вредности - набавка услуга извођења екскурзија ученика првог, трећег и четвртог, петог, шестог, седмог и осмог разреда у школској 2016/2017. години, за ученике ОШ “ЈОВАН ЈОВАНОВИЋ ЗМАЈ“ Суботица - ЈН…

Нов
25
2016
ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА

Уговор се додељује понуђачу „Суботица-транс“ из Суботице, Сегедински пут 84, понуда дел.бр: 38-2009 од 22.11.2016. године.

PDF Document
Нов
11
2016
ШКОЛА У ПРИРОДИ

јавна набавка мале вредности- набавка услуга извођења наставе у природи ученика другог,трећег и четвртог разреда у школској 2016/2017.

PDF DocumentPDF Document
Феб
22
2014
JAВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Набавка добара - електричне енергије јавна набавка мале вредности бр. ЈНМВ 3/14

PDF DocumentPDF Document
Феб
17
2014
ЈАВНА НАБАВКА МAЛЕ ВРЕДНОСТИ

закупа опремљеног простора за извођење наставе Школе за основно образовање одраслих у Суботици са пратећим комуналним трошковима, ЈНМВ 2/14 

PDF DocumentPDF Document
Јан
29
2014
ЈАВНА НАБАВКА МАЛЕ ВРЕДНОСТИ

Позив за подношење понуда за јавну набавку - добра - ужина за ученике од првог до осмог разреда у школи. JНБР 01/14

PDF DocumentPDF Document